Radnom praksom do profesionalnog razvoja OSI: Posjeta Oki Air Broadcasting-u

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodimo ga u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, realizovali smo posjetu medijskoj kompaniji Oki Air Broadcasting. Oki Air Broadcasting obuhvata radio stanice Elmag, Mag, El i Arena, koje zajedno predstavljaju značajan dio medijske scene u Crnoj Gori. Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja naših zaposlenih lica sa invaliditetom s radom i poslovanjem medijskih kuća, kao i stjicanjem novih znanja i vještina koje će im…

Read More

“Posjeta poslodavcima – Podrška zapošljavanja OSI kroz posjetu RTCG”

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovali smo posjetu medijskoj kući RTCG. Cilj posjete bio je da se zaposleni sa invaliditetom koji su uključeni u projekat upoznaju sa radom medija i njihovom ulogom u promociji prava osoba sa invaliditetom (OSI) kao i mogućnostima zaposlenja. Tokom posjete, zaposleni su imali priliku da se sastanu sa VD direktorom RCG Vukom Perovićem, odgovornim urednikom RCG…

Read More

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica predstavili su projektne aktivnosti i učestvovali u kulturnom programu podgoričkog proljećnog pazara

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica učestvovali su na podgoričkom proljećnom pazaru, koji je trajao od 7. do 21. maja. Naši predstavnici su posjetiocima pazara približili misiju i ciljeve NVO Saveza i Udruženja paraplegičara Podgorica, predstavljajući aktivnosti organizacija, kao i projekte na kojima radimo. Pored toga, dijeljen je promotivni materijal – flajer koji je izrađen u sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Svi zaposleni na pomenutom projektu bili su…

Read More

Fokus grupa o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom

U četvrtak, 22. aprila 2024. godine, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je uspješnu fokus grupu na temu “Oblici diskriminacije i OSI”. Pod vođstvom mentorke dr Jelene Zvizdojević, učesnici fokus grupe, koji su osobe sa invaliditetom, razmatrali su oblike diskriminacije u pristupu pravdi i svakodnevnom životu uopšte. Diskusija je bila fokusirana na iskustva u pravosudnom sistemu, ocjenu postojećih mehanizama za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije, kao i identifikaciju prepreka u pristupu pravdi, kao i razlozima neprijavljivanja diskriminacije. Učesnici su aktivno učestvovali, dijeleći svoja iskustva i dajući važne sugestije za…

Read More

Održana radionica o socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovana je petodnevna radionica posvećena socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova. Glavni cilj ove radionice bio je osnažiti učesnike sa znanjem i alatima potrebnim za uspješno vođenje poslovanja, kako bi se poboljšala zapošljivost i podstaklo preduzetništvo među licima sa invaliditetom, predstaviti im mogućnosti tržišta rada i zapošljavanja u cilju motivisanja, pružanja podrške, podsticanja razvoja ideja u…

Read More

Upoznavanje sa nevladinim sektorom: “Projektni tim i zaposleni u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, projektni tim i zaposleni na projektu iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”. Ova posjeta nevladinom sektoru predstavlja važan korak ka ostvarenju projektnog cilja – smanjenju diskriminacije u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj posjete bio je da zaposleni u okviru projekta steknu dublje razumijevanje rada nevladinih organizacija, upoznaju se sa spektrom poslova, usluga, podrške koje organizacije sprovode i nude…

Read More

Posjeta poslodavcu u NVO sektoru – NVO Ekvivalent: “Izazovi i mogućnosti za osobe s invaliditetom”

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica sa zaposlenim licima sa invaliidtetom na projektu “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, posjetili su poslodavca iz NVO sektora, NVO “Ekvivalent”, organizaciju koja zastupa prava lica sa invaliditetom. Posjeta je bila izuzetno inspirativna i informativna, omogućavajući nam da uvidimo širinu angažmana i poslovanja organizacije NVO “Ekvivalent” i njihove napore u borbi za prava osoba s invaliditetom, unapređenje položaja lica sa invaliditetom i njihovu inkluzivnost. Ovaj susret bio je…

Read More

“Mapiranje pristupačnosti: Povećanje standarda kulturnih objekata za OSI”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekt „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI “ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. S obzirom da je pristupačnost javnih objekata i javnih površina jedan od dugoročnijih problema našeg društva, koja predstavlja jedan od osnovnih preduslova za vođenje samostalnog života lica sa invaliditetom, kao dio aktivnosti projekta, sprovodimo monitoring kulturnh objekata u ingirenciji opštinskih uprava. Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti objekata kulture sa aspekta korišćenja od strane lica sa…

Read More

Monitoring pristupačnosti autobuskih stanica: Inicijativa projekta “Saobraćaj i OSI”

Razmatrajući činjenicu da je pristup osobama sa invaliditetom u saobraćaju jedan od dugoročnijih problema našeg društva, i imajući u vidu da pravo na korišćenje javnog prevoza predstavlja samo jedan od segmenata saobraćaja, kao dio aktivnosti projekta “Saobraćaj i OSI”, sprovodimo monitoring autobuskih stanica na teritoriji Crne Gore. Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti autobuskih stanica. Podaci o pristupačnosti biće postavljeni na interaktivnoj google mapi koja se nalazi na sajtu Udruženja paraplegičara Podgorica i sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Ove aktivnosti su od suštinskog značaja za…

Read More

Aktivnosti i projekti Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore u fokusu emisije “Znam da znaš”

U emisiji “Znam da znaš” na Gradskoj televiziji, detaljno smo razmatrali aktivnosti i projekte koje sprovodi Savez udruženja paraplegičara Crne Gore. Naglasili smo izazove sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja i svakodnevnom životu. Posebno smo istakli probleme sa kojima se članice Saveza udruženja paraplegičara naših lokalnih organizacija suočavaju, razgovarali smo o odnosu Vlade prema osobama sa invaliditetom i nevladinom sektoru. Osim navedenog, dali smo predloge za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom sa ciljem povećanja inkluzije i ravnopravnosti u našem društvu. U tom kontekstu, istakli smo i…

Read More