“Posjeta poslodavcima – Podrška zapošljavanja OSI kroz posjetu RTCG”

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovali smo posjetu medijskoj kući RTCG. Cilj posjete bio je da se zaposleni sa invaliditetom koji su uključeni u projekat upoznaju sa radom medija i njihovom ulogom u promociji prava osoba sa invaliditetom (OSI) kao i mogućnostima zaposlenja. Tokom posjete, zaposleni su imali priliku da se sastanu sa VD direktorom RCG Vukom Perovićem, odgovornim urednikom RCG…

Read More