Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Vlada Crne Gore na Sjednici održanoj 24.07.2014. godine imenovala Savjet za razvoj nevladinih organizacija. Za člana Savjeta, za područje djelovanja: unapređenje položaja lica s invaliditetom, imenovan je spec. sci. pravnih nauka Vladan Nikolić, koga je predložio Savez udruženja paraplegičara Crne Gore. Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da je Vladan Nikolić dobio podršku od 32 organizacije čije je područje djelovanja unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe…

Read More

ATLETSKI MITING U BERANAMA

II Međunarodni atletski miting „Ivangrad 2014“ održan  je 20. jula 2014. godine, pod organizacijom AK „Lim“ Berane. Ovaj sportski događaj organizovan je na Gradskom stadionu. Na takmičenju su učestvovali  naši Paraolimpijici koji su se nadmetali  u trci u kolicima na 100 m. Prvo mjesto je osvojio Radmilo Baranin, drugo Mersad Murić, a treće Pjetro Paljušević.  

Read More

Pitanja o kojima razmišljamo

Nemam veliki krug prijatelja. Kako i gdje mogu upoznati nove ljude? Nije uvijek neophodno imati veliki broj prijatelja. Ali ako biste željeli da ih imate više, postoje stvari koje možete uraditi. Zbog vašeg invaliditeta možda se bojite da priđete ljudima. Počnite malim koracima. Smiješite se osobama na koje nailazite u vašoj zgradi, kancelariji, fakultetu. Počnite da razgovarate sa ljudima koje srijećete svakodnevno. Ako ste student, natjerajte sebe da idete na predavanja. Zovnite na kratko nekoga koga znate, čisto da proćaskate. Upustite se u razgovor sa malim rizikom, gdje ne vjerujete…

Read More

GoPro kamera omogućava da snimate svoja zanimljiva iskustva dok istovremeno prolazite kroz njih

ProGo kamera je postala velika senzacija posljednjih par godina jer omogućava osobama da aktivno bilježe (snimaju) nihove živote dok obavljaju bilo koju vrstu aktivnosti. GoPro kamere omogućavaju osobama da snimaju svoja iskustva dok istovremeno prolaze kroz njih, bez potrebe za držanjem kamere. Evo nekih video klipova u kojima korisnici invalidskih kolica rade neke zabavne aktivnosti.  Video 1: TV reporterka – osoba sa paraplegijom skače sa bandžija u Vistleru, Kanada. http://youtu.be/uGT0BaMNges Tara Veber, T4 paraplegičarka i kanadska novinarka odlučila je da uradi skok sa bandžija iz svojih invalidskih kolica i zamolila…

Read More

ODRŽANA NACIONALNA KONFERENCIJA

„Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionanog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom i preporuke za harmonizaciju“ predstavljen je na konferenciji u Hotelu „Aurel“, u Podgorici 07. jula 2014. Dvodnevnu konferenciju organizovao je Savez udruženja paraplegičara Crne Gore. Ovo je jedna od aktivnosti regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne invalidske mreže“ (Establishing the Balkans Independent Disability Framework) koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u trajanju od 3 godine. Okosnicu projekta čini ustanovljavanje nezavisne regionalne mreže organizacija osoba s invaliditetom radi…

Read More

Pitanja o kojima razmišljamo

Da li ću zbog svog invaliditeta morati da se porodim putem operacije? Podjednako žene sa i bez invaliditeta mogu se ponekad podvrgnuti operaciji da bi se porodile. Ali je netačna pretpostavka da se buduće majke sa invaliditetom mogu poroditi samo hirurškim putem. Čak iako su vaše noge i tijelo paralizovani, postoje šanse da je vaša materica i dalje u stanju da vrši kontrakcije i izgura bebu pri porođaju.Ipak, ima trenutaka kada vaš invaliditet znači da bi vaginalni porođaj bio malo teži. Ako imate cerebralnu paralizu, reumatoidni artritis, ili teški spazam…

Read More