O organizaciji

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) je nevladina humanitarna organizacija koja djeluje na nacionalnom nivou, sa sjedištem u Podgorici. Savez je prvobitno osnovan kao Udruženje paraplegičara Crne Gore, 21.11.1997. godine, radi okupljanja osoba sa paraplegijom i drugih osoba sa tjelesnim invaliditetom u cilju njihove pune afirmacije i integracije u društvo. Savez ima trinaest registrovanih članica: UP Ulcinj, UP Bar, UP Budva, UP Kotor, UPCG Herceg Novi, UP Podgorice, UP Cetinje, UP Danilovgrad, UP Nikšić, UPCG Rožaje, UPCG Berane, UP Bijelo Polje i Mojkovac, UP Pljevlja. Vizija Saveza je: Jednako pravo…

Read More