ODRŽAN OKRUGLI STO „UTVRDITI MEHANIZME ZA BOLJE I AKTIVNIJE DJELOVANJE NADLEŽNIH SLUŽBI, BOLJEM POŠTOVANJU PRAVA OSI NA SLOBODNO PARKING MJESTO I SIGURNOST U SAOBRAĆAJU“

Pristup osoba sa invaliditetom u saobraćaju (OSI) je dugoročan problem crnogorskog društva, a svijest građana da ne treba da zauzimaju parking mjesta OSI još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. To je ocijenjeno na konferenciji “Pravo na slobodan parking”, koji su organizovali Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica. Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Miljana Ćirković, kazala je da je glavni cilj ravnopravan pristup OSI u oblasti saobraćaja, kroz promociju i doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila OSI i…

Read More

“PRISTUPAČNIM ZDRAVSTVENIM USLUGAMA DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE ŽENA I DJEVOJČICA SA INVALIDITETOM”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekat “Pristupačnim zdravstvenim uslugama do smanjenja diskriminacije žena i djevojčica sa invaliditetom” . Cilj projekta je: Smanjenje diskriminacije u oblasti zdravstva i pružanje zdravstvene zaštite za žene i djevojčice sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga u cilju prevencije, praćenja i očuvanja reproduktivnog zdravlja, kao i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u okviru konkursa…

Read More