Nacionalna konferencija povodom predstavljanja Drafta Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, okviru regionalnog projekta ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mrežu u oblasti invalidnosti (BIDF)”, koji finansira Evropska unija, od 24. do 26. juna 2016. godine, u Igalu, organizovao je Nacionalnu konferenciju povodom predstavljanja Nacrta Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020. Vodeći partner u projektu je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, a projektni partneri su: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom (Srbija). Saradnici u projektu su: Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, Informativni centar za…

Read More

Otvoren lift u zgradi Vrhovnog suda

U utorak, 14. juna 2016. godine je na svečanosti koja je organizovana u Vrhovnom sudu pušten u funkciju lift u ovoj zgradi, čime je omogućen pristup i Apelacionom i Višem sudu. Izgradnju lifta je finansirala Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je rekla da će lift doprinijeti unaprijeđenju položaja osoba sa invaliditetom i mogućnost njihovog radnog angažovanja.  Koordinator TIKA-e za Crnu Goru Mustafa Jazidži je kazao da su, pored lifta, značajne i rampe koje su postavljene na ulazu u zgradu i na trećem spratu i na taj način je omogućen pristup osobama sa invaliditetom.…

Read More

Radmilo Baranin osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u atletici

Radmilo Baranin je u na Evropskom prvestvu u atletici, koje je organizovano u Groseti, u Italiji, osvojio zlatnu medalju u bacanju koplja u kategoriji F34. Prvak Evrope je postavio i lični rekord, bacio je: 20,17 m. Srebrnu medalju je osvojio Rus Sergej Djordita sa 17,16 m, a bronzanu medalju je osvojio Čeh Dvorak Martin sa 16,22 m. Baranin je osvojio i srebrnu medalju u bacanju kugle. Bacivši 8,72 m došao je do novog ličnog rekorda. Zlatnu i bronzanu medalju su osvojili Rusi, Nikita Oblepov i Sergej Djordita. Marijana Goranović je u bacanju…

Read More

U okviru projekta ,,Premošćavanje barijera – Duh partnerstva urađen dokumentarni film ,,I mi smo tu’’

U okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ urađen je dokumentarni film ,,I mi smo tu’’. Film se nalazi na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=TfTxSUbCA5k „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ je projekat koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupni troškovi projekta u Crnoj Gori iznose: 80.684,97 EUR, a doprinos Evropske unije je: 68.178,80 EUR. Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, kao vodeći partner i Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, kao njegov partner u Crnoj Gori,…

Read More

Udruženje paraplegičara Nikšić organizovalo okrugli sto na temu: Rehabilitacija osoba sa paraplegijom Savez udruženja paraplegičara Crne Gore: Osvrt na zakonsku regulativu iz oblasti banjsko-klimatskog liječenja

Udruženje paraplegičara Nikšić je 6. juna 2014. godine,  u Podgorici, organizovalo okrugli sto, koji je jedna od aktivnosti projekta ,,Pravo na fizikalnu terapiju – Pravo na život’’, podržanog od Vlade Crne Gore, posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Ovom događaju su prisustvovali predstavnici: Udruženja paraplegičara Nikšić, Udruženja paraplegičara Ulcinj, Udruženja paraplegičara Bar, Udruženja paraplegičara Kotor, Udruženja paraplegičara Podgorica, Udruženja paraplegičara Rožaji i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, kao i predstavnici: Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Zaštitnika ljudskih prava i…

Read More