U okviru projekta ,,Premošćavanje barijera – Duh partnerstva urađen dokumentarni film ,,I mi smo tu’’

U okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ urađen je dokumentarni film ,,I mi smo tu’’.

Film se nalazi na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=TfTxSUbCA5k

„Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ je projekat koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupni troškovi projekta u Crnoj Gori iznose: 80.684,97 EUR, a doprinos Evropske unije je: 68.178,80 EUR.

Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, kao vodeći partner i Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, kao njegov partner u Crnoj Gori, odnosno Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja, kao vodeći partner i Opština Bileća, kao njegov partner u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu podizanjem svijesti o pitanjima vezanim za osobe sa invaliditetom i prilagođavanje vjerskih i kulturnih objekata kako bi se povećala njihova pristupačnost za osobe sa invaliditetom.

Tokom trajanja projekta, u Crnoj Gori, u Nikšiću, izgrađena je željezna rampa sa taktilnim površinama na južnom ulazu Saborne Crkve Svetog Vasilija Ostroškog, a u obližnjem Crkveno-narodnom domu napravljen je parking za osobe sa invaliditetom, izgrađena je betonska rampa na ulazu u Dom i prilagođen toalet za osobe sa invaliditetom. Prilagođavanje je uključilo i nabavku odgovarajuće opreme. Jedna prenosiva aluminijumska rampa predviđena je za potrebe ulaza u Crkvu Svetog Petra i Pavla u Nikšiću i dvije za ulaz u Crkvu Sv. apostola Luke u Manastiru Župa, odnosno Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Manastiru Piva.

Ostale projektne aktivnosti prekograničnog karaktera imale su za cilj podizanje svijesti svih zainteresovanih strana, razmjenu iskustava, podsticanje saradnje u prekograničnom području.

Održana je obuka za profesionalce u oblasti fizičke pristupačnosti i planiranja prostora. Urađena je anketa koja je imala za cilj da se utvrde stavovi opšte javnosti prema društvenoj uključenosti osoba sa invaliditetom u Nikšiću/Trebinju/Bileći i o izazovima sa kojima se susreće ova populacija. Održana je psihološka radionica. Organizovane su studijske posjete i niz kulturno-religijskih događaja, a događaj u Nikšiću je obuhvatiio i gostovanje Nika Vujičića. Postavljeni su bilbordi, urađen trejler i dokumentarni film u cilju podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom.

 

 

Related posts