Radnom praksom do profesionalnog razvoja OSI: Posjeta Oki Air Broadcasting-u

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodimo ga u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, realizovali smo posjetu medijskoj kompaniji Oki Air Broadcasting. Oki Air Broadcasting obuhvata radio stanice Elmag, Mag, El i Arena, koje zajedno predstavljaju značajan dio medijske scene u Crnoj Gori. Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja naših zaposlenih lica sa invaliditetom s radom i poslovanjem medijskih kuća, kao i stjicanjem novih znanja i vještina koje će im…

Read More

“Posjeta poslodavcima – Podrška zapošljavanja OSI kroz posjetu RTCG”

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovali smo posjetu medijskoj kući RTCG. Cilj posjete bio je da se zaposleni sa invaliditetom koji su uključeni u projekat upoznaju sa radom medija i njihovom ulogom u promociji prava osoba sa invaliditetom (OSI) kao i mogućnostima zaposlenja. Tokom posjete, zaposleni su imali priliku da se sastanu sa VD direktorom RCG Vukom Perovićem, odgovornim urednikom RCG…

Read More

“Pristupačnost morskih destinacija: Monitoring plaža za OSI u Crnoj Gori”

U cilju unapređenja turističke ponude i povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI), planiran je monitoring plaža na crnogorskom primorju kako bi se evidentirale pristupačne plaže i utvrdilo poštovanje zakonskih regulativa. Ova inicijativa je aktivnost projekta “Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji sprovodimo u paetnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Cilj ovog monitoringa je osigurati da osobe sa invaliditetom imaju adekvatan pristup morskim destinacijama, te da se podaci o pristupačnosti plaža učine dostupnim široj javnosti. Prema Zakonu o…

Read More