SEMINAR OSOBE S INVALIDITETOM I RODITELJSTVO

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore održao je dva seminara pod nazivima „Seksualnost i reproduktivne sposobnosti žena s invaliditetom“ i „Osobe s invaliditetom i roditeljstvo“ u Bečićima, od 21-24.11.2014. godine. Seminari su realizovani u okviru projekta „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Ovi događaji okupili su učesnike iz dvanaest opština Crne Gore. Ciljevi ovih seminara su psihološko osnaživanje žena s invaliditetom da prihvate svoju seksualnost i reproduktivne sposobnosti i psihološko jačanje osoba s invaliditetom da se ostvare u roditeljstvu ukoliko je to…

Read More

UTAKMICA KOŠARKE U KOLICIMA IZMEĐU REPREZENTACIJE CRNE GORE I SRBIJE

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 2.11.2014. godine, u sali Gimnazije ,,Slobodan Škerović’’ održana je prijateljska utakmica košarke u kolicima između reprezentacija Crne Gore i Srbije. Organizatori su bili Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Košarkaški klub košarke u kolicima ,,Paramont’’. Prva utakmica ove vrste u našoj zemlji završena je pobjedom reprezentacije Srbije (65:52). Košarkaši su publici priredili pravi spektakl u prepunoj sali Gimnazije. Utakmici su prisustvovali državni zvaničnici, predstavnici Glavnog grada, predstavnici međunarodnih organizacija, javnog i civilnog sektora, predstavnici crnogorskog sporta, navijači i dr. Prijatelji iz Dnevnog centra…

Read More

Publikacija „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionanog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“

Publikacija je jedan od produkata regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba s invaliditetom“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Okosnicu projekta čini ustanovljavanje nezavisne regionalne mreže organizacija osoba s invaliditetom radi usklađivanja i praćenja nacionalnih zakonodavstava u odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Evropsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010-2020. Vodeći partner u projektu je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, a projektni partneri su Savez udruženja paraplegičara Crne Gore za Crnu Goru, odnosno…

Read More