Održana radionica “Menadžer ljudskih resursa”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, uspješno je održana petodnevna radionica “Menadžer ljudskih resursa” za zaposlene na projektu s ciljem osposobljavanja kod poslodavaca. Ovaj projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, a finansijski je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Radionicu je vodila mr Suzana Milović, socijalna radnica i psihoterapeutkinja. Tokom radionice, učesnici su se upoznali sa osnovama upravljanja ljudskim resursima, što je uključivalo i uvod u ključne koncepte i najbolje prakse u ovoj oblasti. Pored toga, akcenat je…

Read More