Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom

U sklopu projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, u vremenskom periodu 30.-31. maj 2022. godine, u Kolašinu, održaće se seminar na kome će prisustvovati predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje će učestvovati u sprovođenju anketnog istraživanja o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom. Teme koje će se na seminaru obrađivati su „Zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom tokom postupka zapošljavanja sa akcentom na žene…

Read More