Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom

U sklopu projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, u vremenskom periodu 30.-31. maj 2022. godine, u Kolašinu, održaće se seminar na kome će prisustvovati predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje će učestvovati u sprovođenju anketnog istraživanja o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom.

Teme koje će se na seminaru obrađivati su „Zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom tokom postupka zapošljavanja sa akcentom na žene sa invaliditetom“, kao i „Zapošljavanje žena sa invaliditetom iz ugla kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda“, koje će iz svog ugla predstaviti Prof. dr Vesna Simović, profesor na Univerzitetu Crne Gore i Dina Knežević, Glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Projekat je u potpunosti inovativnog karaktera, koji se po prvi put sprovodi u Crnoj Gori, kojom prilikom će se sprovesti istraživanje i uraditi analiza o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom u odnosu na njihove kvalifikacije – stručnu spremu, dužinu radnog staža, visinu dohotka, udjela u porodičnom budžetu, kao i kroz mogućnost ostvarivanja egzistencije shodno ostvarenim prihodima, a sve u cilju stvaranja preduslova za poboljšanje kvaliteta njihovog zaposlenja, odnosno stvaranja uslova za adekvatno zapošljavanje.

Projekat sprovodi Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica.

Related posts