Donacija računarske opreme

Latter-dai Saint Charities, humanitarni ogranak Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, donirao je kompjutere i štampač/skener Savezu Udruženja paraplegičara Crne Gore za njihov rad u ime osoba sa invaliditetom. Lokalni direktori, Leri i Debora Drejper, sastali su se sa presjednicom Saveza gospođom Milijanom Ćirković i njenim osobljem na potpisivanju ugovora o donaciji između Humanitarne organizacije i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore.
Oni su zajedno sa mladim misionarima iz Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana – starešinama Džonsom i Sandersonom – prisustvovali ceremoniji donacije i učestvovali u sklapanju opreme. Sve strane se nadaju da će u budućnosti biti mogućnosti za saradnju u pomoći divnim ljudima koje opslužuje Savez Udruženja paraplegičara Crne Gore.

Latter-day Saint Charities, the humanitarian arm of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, donated computers, and a printer/scanner to the Association of Paraplegics of Montenegro for their work on behalf of individuals with disabilities.  Local directors, Larry and Deborah Draper, met with Ms. Milijana Cirkovic and her staff for the signing of the donation agreement between the Charity and the Association.
They, along with young missionaries from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Elders Jones and Sanderson – attended the donation ceremony and participated in assembling the equipment.  All parties hope that there will be future possibilities to cooperate in helping the wonderful people served by the Association of Paraplegics of Montenegro.

Related posts