Upoznavanje sa nevladinim sektorom: “Projektni tim i zaposleni u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, projektni tim i zaposleni na projektu iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”. Ova posjeta nevladinom sektoru predstavlja važan korak ka ostvarenju projektnog cilja – smanjenju diskriminacije u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Cilj posjete bio je da zaposleni u okviru projekta steknu dublje razumijevanje rada nevladinih organizacija, upoznaju se sa spektrom poslova, usluga, podrške koje organizacije sprovode i nude svojim članovima, kao i koje su to značajne aktivnosti koje realizuju. Predstavljeni su izazovi sa kojima se suočavaju u nevladinom sektoru, kao što je finansijska održivost koja je od ključnog značaja za mogućnost zapošljavanja u nevladinom sektoru.

Kroz interakciju sa predstavnicima Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, predstavljen je rad organizacijaja, dok su zaposlena lica sa invaliditetom u razgovoru sa predsjednikom Savom Kneževićem i sekretarkom Milicom Šćepanović razgovarali o radnim zaduženjima, poslovima, organizaciji rada kao i odgovornostima zaposlenih na određenim radnim mjestima.

Ova posjeta pružila je dublji uvid u značaj sprovođenja projektnih aktivnosti koje direktno utiču na unapređenje socijalne integracije i podrške osobama sa invaliditetom u našoj zajednici, kao i koliko su ove aktivnosti i podrška kroz finansiranje projekata ključne za stvaranje inkluzivnog okruženja i jednakih mogućnosti za sve građane.

Zahvaljujemo se predstavnicima Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju na srdačnom prijemu i razmjeni iskustava koja je značajna za stvaranje međusektorske saradnje sve u cilju stvaranja inkluzivnog društva i unaprijeđenja položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Related posts