Radnom praksom do profesionalnog razvoja OSI: Posjeta Oki Air Broadcasting-u

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodimo ga u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, realizovali smo posjetu medijskoj kompaniji Oki Air Broadcasting. Oki Air Broadcasting obuhvata radio stanice Elmag, Mag, El i Arena, koje zajedno predstavljaju značajan dio medijske scene u Crnoj Gori. Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja naših zaposlenih lica sa invaliditetom s radom i poslovanjem medijskih kuća, kao i stjicanjem novih znanja i vještina koje će im…

Read More