Poziv nezaposlenim licima s invaliditetom za obuku

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica, u okviru projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, pozivaju nezaposlena lica s invaliditetom koja su zainteresovana za obuku za sljedeća zanimanja: poslovni sekretar , administrator društvenih mreža, administrator baze podataka, administrativni asistent i projekt menadžer da nas kontaktiraju na brojeve telefona: 020/662 -186, 068/484 -886, ili putem e- mail adrese: paraplegicaricg@t-com.me.   Nakon završene obuke zaposlićemo šest odabranih kandidata.

Read More

Počela realizacija projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Cilj projekta je smanjenje diskriminacije i zapošljavanja osoba sa sa invaliditetom na području Glavnog grada Podgorice i Opštine Zeta, kroz osposobljavanje za rad kod poslodavca u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Partner u projektu je Udruženje paraplegičara Podgorica. Predviđeno je da projekat traje 10 mjeseci. Projektom je predviđena obuka deset odabranih osoba sa invaliditetom za sljedeća zanimanja:  Poslovni…

Read More