Počela realizacija projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Cilj projekta je smanjenje diskriminacije i zapošljavanja osoba sa sa invaliditetom na području Glavnog grada Podgorice i Opštine Zeta, kroz osposobljavanje za rad kod poslodavca u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Partner u projektu je Udruženje paraplegičara Podgorica. Predviđeno je da projekat traje 10 mjeseci.

Projektom je predviđena obuka deset odabranih osoba sa invaliditetom za sljedeća zanimanja:

  •  Poslovni sekretar
  • Administrator društvenih mreža
  • Administrator baze podataka
  • Administrativni asistent i
  • Projekt menadžer

Projekat predviđa, po završetku obuke, zapošljavanje šest osoba sa invaliditetom sa unaprijeđenim kompetencijama na odgovarajućim radnim mjestima.

Savez nastoji da ovim projektom pruži primjer pozitivne prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom kroz otvaranje novih radnih mjesta, povećanjem stručnih i radnih kvalifikacija osoba sa invaliditeom, kao i kroz efikasnije uključivane u radne i društvene  procese sprovođenjem osposobljavanja za rad kod poslodavca kao mjere aktivne politike zapošljavanja.

Related posts