Poziv nezaposlenim licima s invaliditetom za obuku

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica, u okviru projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, pozivaju nezaposlena lica s invaliditetom koja su zainteresovana za obuku za sljedeća zanimanja: poslovni sekretar , administrator društvenih mreža, administrator baze podataka, administrativni asistent i projekt menadžer da nas kontaktiraju na brojeve telefona: 020/662 -186, 068/484 -886, ili putem e- mail adrese: paraplegicaricg@t-com.me.   Nakon završene obuke zaposlićemo šest odabranih kandidata.

Read More

Počela realizacija projekta „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat „Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Cilj projekta je smanjenje diskriminacije i zapošljavanja osoba sa sa invaliditetom na području Glavnog grada Podgorice i Opštine Zeta, kroz osposobljavanje za rad kod poslodavca u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Partner u projektu je Udruženje paraplegičara Podgorica. Predviđeno je da projekat traje 10 mjeseci. Projektom je predviđena obuka deset odabranih osoba sa invaliditetom za sljedeća zanimanja:  Poslovni…

Read More

ODRŽAN OKRUGLI STO „UTVRDITI MEHANIZME ZA BOLJE I AKTIVNIJE DJELOVANJE NADLEŽNIH SLUŽBI, BOLJEM POŠTOVANJU PRAVA OSI NA SLOBODNO PARKING MJESTO I SIGURNOST U SAOBRAĆAJU“

Pristup osoba sa invaliditetom u saobraćaju (OSI) je dugoročan problem crnogorskog društva, a svijest građana da ne treba da zauzimaju parking mjesta OSI još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. To je ocijenjeno na konferenciji “Pravo na slobodan parking”, koji su organizovali Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica. Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Miljana Ćirković, kazala je da je glavni cilj ravnopravan pristup OSI u oblasti saobraćaja, kroz promociju i doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila OSI i…

Read More

“PRISTUPAČNIM ZDRAVSTVENIM USLUGAMA DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE ŽENA I DJEVOJČICA SA INVALIDITETOM”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekat “Pristupačnim zdravstvenim uslugama do smanjenja diskriminacije žena i djevojčica sa invaliditetom” . Cilj projekta je: Smanjenje diskriminacije u oblasti zdravstva i pružanje zdravstvene zaštite za žene i djevojčice sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga u cilju prevencije, praćenja i očuvanja reproduktivnog zdravlja, kao i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u okviru konkursa…

Read More

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom”, koji finansira Crveni krst Crne Gore. Mini projekat se realizuje u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza”, koji je podržan od strane Evropske Komisije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza, a realizuje se  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji,…

Read More

Počela realizacija projekta ,,Pravo na slobodan parking“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica realizuju projekat ,,Pravo na slobodan parking“ koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija. Opšti cilj projekta je: Ravnopravan pristup licima sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, kroz promociju i  doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i Odlukama o javnim parkiralištima donesenim od strane lokalnih samouprava Projekat ima za cilj davanja doprinosa većem poštovanju prava lica sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica…

Read More

Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom

U sklopu projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, u vremenskom periodu 30.-31. maj 2022. godine, u Kolašinu, održaće se seminar na kome će prisustvovati predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje će učestvovati u sprovođenju anketnog istraživanja o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom. Teme koje će se na seminaru obrađivati su „Zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom tokom postupka zapošljavanja sa akcentom na žene…

Read More

Donacija računarske opreme

Latter-dai Saint Charities, humanitarni ogranak Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, donirao je kompjutere i štampač/skener Savezu Udruženja paraplegičara Crne Gore za njihov rad u ime osoba sa invaliditetom. Lokalni direktori, Leri i Debora Drejper, sastali su se sa presjednicom Saveza gospođom Milijanom Ćirković i njenim osobljem na potpisivanju ugovora o donaciji između Humanitarne organizacije i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Oni su zajedno sa mladim misionarima iz Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana – starešinama Džonsom i Sandersonom – prisustvovali ceremoniji donacije i učestvovali u sklapanju opreme. Sve strane…

Read More

Projekat „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci. Opšti cilj projekta je: – smanjenje diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta njihove zaposlenosti; – stvaranje potrebnih uslova za njihov rad,…

Read More

Pokret u oblasti invalidnosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je jedan od partnera u realizaciji projekta „Poktret u oblasti invalidiosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ ( Western Balkans Disability Movement for EU Integration) u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Bosne i Hercegovine-ACED. Projekat je odobren od strane Generalnog direktora Evropske komisije za susjedstvo i i pregovore o proširenju (EU DG NEAR). Cilj projekta je doprinos demokratskoj  stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU jačanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta je jačanje nezavisne…

Read More