PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom”, koji finansira Crveni krst Crne Gore. Mini projekat se realizuje u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza”, koji je podržan od strane Evropske Komisije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza, a realizuje se  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji,…

Read More

Počela realizacija projekta ,,Pravo na slobodan parking“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica realizuju projekat ,,Pravo na slobodan parking“ koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija. Opšti cilj projekta je: Ravnopravan pristup licima sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, kroz promociju i  doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i Odlukama o javnim parkiralištima donesenim od strane lokalnih samouprava Projekat ima za cilj davanja doprinosa većem poštovanju prava lica sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica…

Read More

Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom

U sklopu projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu, u vremenskom periodu 30.-31. maj 2022. godine, u Kolašinu, održaće se seminar na kome će prisustvovati predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i organizacija Udruženja paraplegičara iz Crne Gore, koje će učestvovati u sprovođenju anketnog istraživanja o kvalitetu zaposlenosti lica sa invaliditetom. Teme koje će se na seminaru obrađivati su „Zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom tokom postupka zapošljavanja sa akcentom na žene…

Read More

Donacija računarske opreme

Latter-dai Saint Charities, humanitarni ogranak Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, donirao je kompjutere i štampač/skener Savezu Udruženja paraplegičara Crne Gore za njihov rad u ime osoba sa invaliditetom. Lokalni direktori, Leri i Debora Drejper, sastali su se sa presjednicom Saveza gospođom Milijanom Ćirković i njenim osobljem na potpisivanju ugovora o donaciji između Humanitarne organizacije i Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Oni su zajedno sa mladim misionarima iz Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana – starešinama Džonsom i Sandersonom – prisustvovali ceremoniji donacije i učestvovali u sklapanju opreme. Sve strane…

Read More

Projekat „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci. Opšti cilj projekta je: – smanjenje diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta njihove zaposlenosti; – stvaranje potrebnih uslova za njihov rad,…

Read More

Pokret u oblasti invalidnosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je jedan od partnera u realizaciji projekta „Poktret u oblasti invalidiosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ ( Western Balkans Disability Movement for EU Integration) u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Bosne i Hercegovine-ACED. Projekat je odobren od strane Generalnog direktora Evropske komisije za susjedstvo i i pregovore o proširenju (EU DG NEAR). Cilj projekta je doprinos demokratskoj  stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU jačanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta je jačanje nezavisne…

Read More

Lica koja posjeduju znak pristupačnosti oslobođena od plaćanja putarine za upotrebu tunela “Sozina”

„Monte put“ d.o.o. kao privredno društvo koje upravlja tunelom „Sozina“ izdaje potvrde o oslobađanju od plaćanja naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ na zahtjev lica koje posjeduje znak pristupačnosti. Po članu 21 novog Zakona o putevima (“Sl. list CG”, br. 82/2020), obezbijeđeno  je pravo na oslobađanje od plaćanja putarine za prolazak kroz tunel „Sozina“, licima koja posjeduju znak pristupačnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju znaka pristupačnosti, saobraćajne dozvole i lične karte. U zahtjevu navesti i kontakt telefon i email adresu. Zahtjev sa prilozima mogu se poslati na email adresu: monteput@t-com.me ili…

Read More

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA „RAČUNOVODSTVO – MOJ POSLOVNI IZBOR“

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat „Računovodstvo – moj poslovni izbor“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Cilj projekta je unaprijeđenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore. Partner u projektu je Ralexrrb d.o.o. Podgorica. Predviđeno je da projekat traje 12 mjeseci. Projektom je predviđena obuka odabranih lica sa invaliditetom za zanimanje računovodstvenog tehničara/tehničarke. Projekat predviđa i zapošljavanje istih lica sa unaprijeđenim kompetencijama na odgovarajućim radnim mjestima. Očekujemo da će ovaj projekat pružiti primjer pozitivne prakse u zapošljavanju osoba s invaliditetom u Crnoj…

Read More

Održan događaj posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom u oblasti turizma

Drugi po redu događaj posvećen zapošljavanju osoba s invaliditetom u oblasti turizma održan je u srijedu, 27. marta 2019. u Podgorici. Ovaj događaj je dio projekta „Podsticanjem do zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koji partnerski realizuju Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Marco Polo Travel Agency d.o.o. Ciljevi događaja koji je okupio osoba s invaliditetom, predstavnike organizacija osoba s invaliditetom i poslodavaca iz oblasti turizma bili su: podizanje svijesti učesnika o uticaju zapošljavanja za uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, razmjena iskustava osoba s invaliditetom i poslodavaca u zapošljavanju osoba s invaliditetom;…

Read More