Pokret u oblasti invalidnosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je jedan od partnera u realizaciji projekta „Poktret u oblasti invalidiosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ ( Western Balkans Disability Movement for EU Integration) u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Bosne i Hercegovine-ACED. Projekat je odobren od strane Generalnog direktora Evropske komisije za susjedstvo i i pregovore o proširenju (EU DG NEAR).

Cilj projekta je doprinos demokratskoj  stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU jačanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta je jačanje nezavisne regionalne mreže organizacija u oblasti invalidnosti za usklađivanje i praćenje nacionalnih zakonodavstava u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, Evropskom strategijomu oblasti invalidnosti 2010-2020 i sistemom rezultata koji su navedeni u Smjernicama za podršku EU civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020.

Dio aktivnosti na projektu su vezane za Analizu pravnog okvira unutar pet posebnih pravnih sektora/oblasti i to:

  • -Pristupačnost
  • -Obrazovanje
  • -Rad i zapošljavanje
  • -Socijalna zaštita i odgovarajući životni standard
  • -Učešće u politici/ politička patricipacija

Formirali smo pet radnih grupa koje su  sastavljene od vođe grupe i četiri člana. Članove grupe bira vođa  svoje radne grupe  u cilju efikasnog sprovođenja aktivnosti koja se tiče analize i istraživanja pravnog okvira unutar svog sektora po oblastima.

U pomenutim aktivnostima su uključeni predstavnici članica: Udruženja paraplegičara Podrorica, Udruženja paraplegičara Cetinja, Udruženje paraploegičara Bijelog Polja i Mojkovca i Udruženja paraplegičara Rožaja.

Related posts