Održna konferencija za štampu i predavanje Nika Vujičića, u okviru projekta Premoštavanje barijera – Duh partnerstva

U Nikšiću, 21. aprila 2016. godine, u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem, ORGANIZOVANA JE KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU I PREDAVANJE NIKA VUJIČIĆA, svjetski poznatog motivacionog govornika. Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, kao vodeći partner i Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, kao njegov partner u Crnoj Gori, odnosno Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja, kao vodeći partner i Opština Bileća, kao njegov partner u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje su tokom…

Read More

Posjeta vjerskim i kulturnim objektima u Trebinju

U okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, organizovan je jednodnevni kulturno-vjerski događaj u Trebinju, 03.04.2016. godine. Ovaj događaj je poslužio za promovisanje primjera dobre prakse društvene uključenosti osoba sa invaliditetom u prekograničnom regionu. Učesnici su posjetili pristupačne vjerske i kulturne objekte u Trebinju: Saborni hram Svetog Preobraženja (kraj XIX vijeka), izložbu fotografija na temu „Vjerski objekti u Crnoj Gori“ u JU Kulturnom centru Trebinje i Crkvu Blagovještenja na brdu Crkvine.…

Read More

STUDIJSKA POSJETA BILEĆI I TREBINJU

Jednodnevna studijska posjeta pristupačnim kulturnim i vjerskim objektima u Bileći i Trebinju (Bosna i Hercegovina) održana je 30.03.2016. godine, u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj događaj je poslužio za promovisanje uspješnih primjera društvene uključenosti osoba sa invaliditetom u prekograničnom regionu. U Bileći su posjećeni: Careva džamija, Saborna crkva Sv. Save i Dom kulture „Jevto Dedijer“. U blizini Trebinja posjećen je manastir Duži. U studijskoj…

Read More

Sastanak Upravnog odbora BIDF Mreže

U Banja Luci, 29.3.2016. godine, održan je sastanak Upravnog odbora BIDF Mreže. Članovi Upravnog odbora Mreže su: Zoran Dobraš, Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, Gordana Rajkov, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Srbije, Nataša Borović, Savez udruženja parapelegičara Crne Gore, Zvonko Šavreski, Polio Plus iz Makedonije, Suad Zahirović, Informativni centar „Lotos“, Tuzla iz Bosne i Hercegovine i Zoran Mičić, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj  (ACED) iz Banja Luke.  

Read More