Održna konferencija za štampu i predavanje Nika Vujičića, u okviru projekta Premoštavanje barijera – Duh partnerstva

U Nikšiću, 21. aprila 2016. godine, u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem, ORGANIZOVANA JE KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU I PREDAVANJE NIKA VUJIČIĆA, svjetski poznatog motivacionog govornika.

Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, kao vodeći partner i Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, kao njegov partner u Crnoj Gori, odnosno Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja, kao vodeći partner i Opština Bileća, kao njegov partner u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje su tokom projekta realizovane u Crnoj Gori i u BIH. U Nikšiću je izgrađena željezna rampa sa taktilnim površinama na južnom ulazu Saborne Crkve Svetog Vasilija Ostroškog, a u obližnjem Crkveno-narodnom domu napravljen je parking za osobe s invaliditetom, izgrađena je betonska rampa na ulazu u Dom i prilagođen je toalet za osobe s invaliditetom. Prilagođavanje je uključilo i nabavku odgovarajuće opreme – jedna prenosiva aluminijumska rampa predviđena za potrebe ulaza u Crkvu Svetog Petra i Pavla u Nikšiću i dvije za ulaz u Crkvu Sv. apostola Luke u Manastiru Župa, odnosno Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Manastiru Piva. Ostale projektne aktivnosti prekograničnog karaktera imaju za cilj podizanje svijesti svih zainteresovanih strana, razmjenu iskustava, podsticanje saradnje u prekograničnom području.

Prekogranični kulturno-vjerski događaj u Nikšiću obuhvatio je i gostovanje Nika Vujičića, svjetski poznatog motivacionog govornika. Gospodin Vujičić je održao predavanje u Crkveno-narodnom domu koje je bilo namijenjeno osobama s invaliditetom koje su direktno uključene u projekat, kao i ostalim zainteresovanim stranama – predstavnicima lokalnih vlasti, profesionalcima u obasti planiranja prostora i gradnje, predstavnicima vjerskih institucija.

 

 

 

 

Related posts