Posjeta vjerskim i kulturnim objektima u Trebinju

U okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, organizovan je jednodnevni kulturno-vjerski događaj u Trebinju, 03.04.2016. godine.

Ovaj događaj je poslužio za promovisanje primjera dobre prakse društvene uključenosti osoba sa invaliditetom u prekograničnom regionu.

Učesnici su posjetili pristupačne vjerske i kulturne objekte u Trebinju: Saborni hram Svetog Preobraženja (kraj XIX vijeka), izložbu fotografija na temu „Vjerski objekti u Crnoj Gori“ u JU Kulturnom centru TrebinjeCrkvu Blagovještenja na brdu Crkvine.

U kulturno-vjerskom događaju su učestvovale osobe sa invaliditetom i predstavnici lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom iz Nikšića (članovi Udruženja paraplegičara Nikšić), Trebinja i Bileće.

Related posts