UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE – okrugli sto na temu: ,,Inkluzivno obrazovanje djece sa invaliditetom”.

Udruženje paraplegičara Cetinje je, 16.5.2014. godine, u Američkoj čitaonici na Cetinju, organizovalo okrugli sto na temu: ,,Inkluzivno obrazovanje djece sa invaliditetom”. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici: škola, Lokalne samouprave, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoćama u razvoju i civilnog sektora. Okrugli sto je jedna od aktivnosti projekta ,,Jednake šanse i mogućnosti za osobe sa invaliditetom’’, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. Na okruglom stolu su govorili: Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Dragica Drašković, pedagog u OŠ…

Read More