“Mapiranje pristupačnosti: Povećanje standarda kulturnih objekata za OSI”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekt „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI “ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

S obzirom da je pristupačnost javnih objekata i javnih površina jedan od dugoročnijih problema našeg društva, koja predstavlja jedan od osnovnih preduslova za vođenje samostalnog života lica sa invaliditetom, kao dio aktivnosti projekta, sprovodimo monitoring kulturnh objekata u ingirenciji opštinskih uprava.

Na osnovu sprovedenog monitoringa, imaćemo evidenciju o stanju pristupačnosti objekata kulture sa aspekta korišćenja od strane lica sa invaliditetom. Oni objekti koji budu pristupački biće postavljeni na interaktivnoj google mapi koja se nalazi na sajtu Udruženja paraplegičara Podgorica i sajtu Ministarstvra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Related posts