Radnom praksom do profesionalnog razvoja OSI: Posjeta Oki Air Broadcasting-u

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodimo ga u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, realizovali smo posjetu medijskoj kompaniji Oki Air Broadcasting.

Oki Air Broadcasting obuhvata radio stanice Elmag, Mag, El i Arena, koje zajedno predstavljaju značajan dio medijske scene u Crnoj Gori. Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja naših zaposlenih lica sa invaliditetom s radom i poslovanjem medijskih kuća, kao i stjicanjem novih znanja i vještina koje će im pomoći u njihovom profesionalnom razvoju.

Tokom posjete, naši zaposleni su imali priliku da se susretnu i razgovaraju sa istaknutim predstavnicama Oki Air Broadcasting-a. Voditeljice Dijana Miketić, Maja Radoman, i projektna menadžerica Dijana Lekić, sa zadovoljstvom su podijelile svoja iskustva i predstave rad medijske kompanije. Razgovori su bili izuzetno inspirativni i korisni, pružajući zaposlenima dragocjene informacije o funkcioniranju medija, važnosti komunikacijskih vještina, kao i o izazovima i prilikama u medijskom sektoru.

Ova posjeta je bila izuzetno značajna za naše zaposlene, jer im je omogućila da iz prve ruke sagledaju kako funkcioniše rad u jednoj renomiranoj medijskoj kući. Pored toga, razgovor sa pomenutim predstavnicima iz medijske kompanije doprinio je njihovom boljem razumijevanju mogućnosti koje im se nude u svijetu rada, kao i jačanju samopouzdanja i motivacije za dalje profesionalno usavršavanje.

Projekt “Radnom praksom lica s invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” ima za cilj unapređenje položaja lica sa invaliditetom na tržištu rada kroz pružanje konkretnih prilika za sticanje radnog iskustva i razvijanje vještina. Posjeta medijskoj kući Oki Air Broadcasting predstavlja samo jedan od koraka ka ostvarivanju tog cilja, a stečena znanja i iskustva će zasigurno doprinijeti smanjenju diskriminacije i boljoj integraciji lica sa invaliditetom u radne procese.

Related posts