OKRUGLI STO ,,SMJERNICE I PREPORUKE ZA HARMONIZACIJU ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI, SRBIJI I CRNOJ GORI SA UN KONVENCIJOM O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM’’

Promotivni okrugli sto povodom predstavljanja dokumenta „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD)“ je održan 28. oktobra 2015. godine, u Podgorici. Događaj je organizovao Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru projekta „Balkanska nezavisna mreža organizacija lica sa invaliditetom“, koji finansira Evropska unija putem programa Evropske komisije – EC Enlargement. Promotivni okrugli sto je okupio predstavnice i predstavnike civilnog i javnog sektora. Dokument Smjernica i preporuka je nastao kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog…

Read More

OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA EFIKASNOST KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REFABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“. Cilj revizije bio je da utvrdi da li se sredstva od posebnog doprinosa namijenjena profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koriste na efikasan način i da li postoje mogućnosti za ostvarivanje većeg stepena iskorišćenosti, što bi imalo pozitivan uticaj na povećanje broja zaposlenih lica sa invaliditetom u CrnojGori. Predmetnom revizijom utvrđeno je da u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom nije došlo do realizacije ni za utvrđenih mjera…

Read More

DŽUDIT HJUMAN, SPECIJALNA SAVJETNICA ZA MEĐUNARODNA PRAVA U OBLASTI INVALIDNOSTI U STEJT DEPARTMENTU U POSJETI TRENINGU NAŠIH KOŠARKAŠA

Gospođa Džudith Hjuman,specijalna savjetnica za međunarodna prava u oblasti invalidnosti u Stejt departmentu posjetila je Crnu Goru kako bi sa predstavnicima javnog i civilnog sektora razgovarala o pitanjima vezanim za prava osoba s invaliditetom. Gospođa Hjuman je 8. oktobra 2015. godine, u Podgorici, u Školi za srednje i više stručno obrazovanje ,,Sergije Stanić”, prisustvovala treningu košarkaša Košarakaškog kluba košarke u kolicima  ,,Paramont”. Ovom posjetom je našim košarkašima i Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore ukazana čast i zadovoljstvo.

Read More

PRIJATELJSKA UTAKMICA KOŠARKE U KOLICIMA IZMEĐU KOŠARKAŠKOG KLUBA ,,PARAMONT’’ I KOŠARKAŠKOG KLUBA ,,IBAR’’

U nedjelju, 4.10. 2015. godine, u Sportskom centru, u Rožajama, organizovana je prijateljska utakmica košarke u kolicima između Košarkaškog kluba ,,Paramont’’ i Košarkaškog kluba ,,Ibar’’. Događaj je organizovalo Udruženje paraplegičara Rožaje, u saradnji sa Košarkaškim klubom ,,Ibar’’. Posjetioci su uživali u ovom atraktivnom sportu, podržavajući oba Kluba.

Read More