Održana radionica o socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovana je petodnevna radionica posvećena socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova.

Glavni cilj ove radionice bio je osnažiti učesnike sa znanjem i alatima potrebnim za uspješno vođenje poslovanja, kako bi se poboljšala zapošljivost i podstaklo preduzetništvo među licima sa invaliditetom, predstaviti im mogućnosti tržišta rada i zapošljavanja u cilju motivisanja, pružanja podrške, podsticanja razvoja ideja u pokretanju sopstvenih biznisa.

Stručni predavač Boban Kumburović, sa svojim bogatim iskustvom i stručnim znanjem iz ove oblasti, vodio je učesnike kroz niz tema koje su ključne za socijalno preduzetništvo i uspješno vođenje biznisa. Neke od glavnih tema koje su bile predstavljene na radionici uključivale su:

Uvod u socijalno preduzetništvo: Razumijevanje koncepta socijalnog preduzetništva, njegove karakteristike i ulogu u društvu.

Analiza tržišta i identifikacija potreba: Kako prepoznati potrebe ciljne grupe i prilike za socijalno preduzetništvo.

Pisanje biznis planova: Koraci i komponente uspešnog biznis plana, sa fokusom na socijalno preduzetništvo.

Održivost poslovnog modela: Razmatranje dugoročne održivosti poslovnog modela i uticaja na zajednicu.

Osim prezentacije ključnih tema, radionica je takođe pružila mogućnost učesnicima da razmijene ideje, postavljaju pitanja i diskutuju o izazovima i mogućnostima u oblasti socijalnog preduzetništva. Kroz interaktivne diskusije i praktične primjere, učesnici su dobili inspiraciju i motivaciju za dalji rad na unapređenju svojih poslovnih ideja i ostvarivanju socijalnih promjena u zajednici.

Related posts