Fokus grupa o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom

U četvrtak, 22. aprila 2024. godine, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je uspješnu fokus grupu na temu “Oblici diskriminacije i OSI”. Pod vođstvom mentorke dr Jelene Zvizdojević, učesnici fokus grupe, koji su osobe sa invaliditetom, razmatrali su oblike diskriminacije u pristupu pravdi i svakodnevnom životu uopšte.

Diskusija je bila fokusirana na iskustva u pravosudnom sistemu, ocjenu postojećih mehanizama za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije, kao i identifikaciju prepreka u pristupu pravdi, kao i razlozima neprijavljivanja diskriminacije. Učesnici su aktivno učestvovali, dijeleći svoja iskustva i dajući važne sugestije za unapređenje pristupa pravdi za OSI.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projeketa “Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvlitetnijeg života OSI” koji sprovodi Savez u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica a isti je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Related posts