Pokret u oblasti invalidnosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je jedan od partnera u realizaciji projekta „Poktret u oblasti invalidiosti na Zapadnom Balkanu za EU integracije“ ( Western Balkans Disability Movement for EU Integration) u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Bosne i Hercegovine-ACED. Projekat je odobren od strane Generalnog direktora Evropske komisije za susjedstvo i i pregovore o proširenju (EU DG NEAR). Cilj projekta je doprinos demokratskoj  stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU jačanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta je jačanje nezavisne…

Read More