U okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“ organizovan prekogranični trening u Nikšiću

Savez udruženja parapelgičara Crne Gore i Srpska pravoslavna opština Nikšić organizovali su jednodnevni prekogranični trening 29.12.2015. godine, u Nikšiću, u okviru projekta „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“, koji finansira Evropska unija putem fondova za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru programa prekogranične saradnje između bosne i Hercegovine i Crne Gore. Trening je namijenjen profesionalcima za prostorno planiranje i fizičku pristupačnost – predstavnicima relevantnih lokalnih vlasti u Nikšiću, Trebinju i Bileći, arhitektima, predstavnicima relevantnih institucija, izvođačima, kao i predstavnicima lokalnih organizacija osoba s invaliditetom. Svrha događaja je podizanje svijesti učesnika o značaju prilagođavanja kulturnih…

Read More

Zlatna plaketa za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom Stonoteniskom klubu osoba sa invaliditetom,,Luča’’

Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i ove godine je dodijelio priznanja najboljim sportistima i sportskim klubovima sa područja Podgorice.  Zlatna plaketa za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom za 2015. godinu dodijeljena je Stonoteniskom klubu osoba sa invaliditetom ,,Luča’’. Aktivnost koje su preporučile ovaj Stonoteniski klub za dobijanje nagrade su sljedeće: – Stonoteniski klub ,,Luča” je tokom 2015 godine izvršio kategorizaciju 5 takmičara, koji su time stekli pravo da predstavljaju Crnu Goru na svim  zvaničnim međunarodnim takmičenjima. – Takmičari ovog Kluba su učestvovali na dva jaka međunarodna…

Read More

Konferencija ,,Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou –Pristupačnost licima sa invaliditetom”

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovali su, u Pržnom, od 16. do 17.12.2015. godine, konferencija pod nazivom: ,,Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou – Pristupačnost licima sa invaliditetom”. Ciljevi Konferencije su: podizanje svijesti o pristupačnosti objekata na lokalnom nivou licima sa invaliditetom i analiza postignutih rezultata na uklanjanju arhitektonskih prepreka na lokalnom nivou. Dešavanje je okupilo učesnike koji se bave pristupačnošću objekata licima sa invaliditetom – ministre nadležnih ministarstava, predsjednike lokalnih samouprava, glavne administratore, starješine organa lokalne…

Read More

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA DANILOVGRAD ORGANIZOVALO JE OKRUGLI STO NA TEMU ,, UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U DANILOVGRADU’’

Udruženje paraplegičara Danilovgrad tokom 2014. godine sprovodilo je projekat pod nazivom ,,Aktivnije učešće osoba sa invaliditetom u društvenim promjenama u Danilovgradu“. Osnovni cilj projekta je senzibilizacija i podizanje svijesti predstavnika političkih partija zastupljenih u lokalnom parlamentu i opšte javnosti o pravima, problemima i potrebama osobama sa invaliditetom u opštini Danilovgrad. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o prioritetima bitnim za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Rezultati istraživanja predstavljeni su na okruglom stolu pod nazivom „Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Danilovgradu“, koji je organizovan 04.12.2015. godine, u Danilovgradu. Okruglom stolu…

Read More

PROGRAM PUNE STIPENDIJE U POSLOVNOJ ADMINISTRACIJI (MBA) ONLAJN ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Evropska Univerzijada Zagreb – Rijeka 2016. u saradnji sa Evropskim univerzitetskim sportskim organizacijama, Evropskim paraolimpijskim komitetom i Poslovnom školom COTRUGLI pokrenula je Program pune stipendije u poslovnoj administraciji (MBA) –  onlajn studiranje za osobe s invaliditetom. Krajnji rok za predaju prijavnog obrasca je 20. decembar. 2015. godine. Flyer Online MBA and EUG 2016 (1).pdf  

Read More

UDRUŽENJU PARAPLEGIČARA ROŽAJE DONACIJA SPECIJALNOG VOZILA OPŠTINE ROŽAJE

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Opština Rožaje je donirala  Udruženju paraplegičara Rožaje specijalno vozilo  za osobe sa invaliditetom. Predsjednik Opštine zajedno sa saradnicima i predstavnicima Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zdravstvo, Odjeljenja bezbjednosti, posjetili su  Udruženje paraplegičara Rožaje kako bi uručili donaciju lokalne samouprave: vozilo koje posjeduje specijalnu rampu pomoću koje osoba koja je korisnica kolica može lako, bez  odlaganja kolica, ući, vezati se i bezbjedno putovati. Ova vrijedna donacija će umnogome olakšati rad Udruženja.

Read More

DONACIJA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE SPORTISTIMA – OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembar) u prostorijama Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore upriličen je prijem povodom promopredaje donacije Savezne Republike Njemačke Košarkaškom klubu osoba sa invaliditetom ,,Paramont” i Stonoteniskom klubu osoba sa invaliditetom ,,Luča”.  Košarkaški klub je dobio troje košarkaških kolica, čija je vrijednost: 10.786,50 eura, a Stonoteniski klub je dobio sto za igranje i opremu u vrijednosti od: 1.485, 00 eura.  Govor gospodina Rainholda Armbrehta, konzula u Ambasadi Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Veliko mi je zadovoljstvo što danas, 3. decembra, na Međunarodni dan osoba…

Read More