Konferencija ,,Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou –Pristupačnost licima sa invaliditetom”

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovali su, u Pržnom, od 16. do 17.12.2015. godine, konferencija pod nazivom: ,,Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou – Pristupačnost licima sa invaliditetom”.

Ciljevi Konferencije su: podizanje svijesti o pristupačnosti objekata na lokalnom nivou licima sa invaliditetom i analiza postignutih rezultata na uklanjanju arhitektonskih prepreka na lokalnom nivou.

Dešavanje je okupilo učesnike koji se bave pristupačnošću objekata licima sa invaliditetom – ministre nadležnih ministarstava, predsjednike lokalnih samouprava, glavne administratore, starješine organa lokalne uprave nadležni za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata, rukovodioce javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač opština, predstavnike nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite prava lica sa invaliditetom, aktiviste na lokalnom nivou, kao i civilni sektor uopšte.

Related posts