PREMOŠTAVANJE BARIJERA – DUH PARTNERSTVA – ANALIZA UPITNIKA

ANALIZA UPITNIKA KOJI JE IMAO ZA CILJ DA SE UTVRDE STAVOVI OPŠTE JAVNOSTI PREMA DRUŠTVENOJ UKLJUČENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM U NIKŠIĆU/TREBINJU/BILEĆI I O IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUSREĆE OVA POPULACIJA Projekat PREMOŠTAVANJE BARIJERA – DUH PARTNERSTVA finansira Evropska unija putem fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u okviru Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je vodeći partner, a Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić je njegov partner u Crnoj Gori. Vodeći partner u Bosni i Hercegovini je Udruženje roditelja djece i omladine…

Read More

ATLETSKO TAKMIČENJE U SLOVENIJI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U subotu, 12. septembra 2015. godine, u Radovljici, Slovenija, održano je 46. takmičenje u atletici, na kojem je učestvovalo više od 100  takmičarki i takmičara. Ekipa iz Crne Gore je bila u sastavu: Radmilo Baranin, Nedžad Pepić, Mersad Murić i Nataša Borović. Podršku timu je pružao  Jasminko Nokić. Ekipno takmičenje je bilo u sljedećim disciplinama: troboj (disk, kugla, koplje) i trka na 100 m.  Pored ovih disciplina, takmičenje je bilo i u: troboju vožnje (100 m, 200 m, 400 m), trci na 800 m i ručnom biciklizmu na  5000 m. Radmilo Baranin je osvojio prvo mjesto, zlatnu…

Read More

ODRŽAN TRENING – NABAVKE KOD EU-IPA PROJEKATA BIDF MREŽA

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening na temu „Nabavke kod EU-IPA projekata“, u Podgorici, 11.09.2015. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba s invaliditetom – članice BIDF Mreže. Trening je vodioPredrag Janković. Ova aktivnost je dio regionalnog projekta Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, koji finansira Evropska komisija – EC Enlargement. Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnost (BIDF), kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na…

Read More

VAŽNOST EDUKACIJE I PROMOVISANJA ZAPOŠLJAVANJA OSI – okrugli sto

Udruženje paraplegičara Cetinje, u sklopu projekta ,,Kreativnošću do posla”, podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, organizovalo je centralnu aktivnost –održavanje okruglog stola na temu: ,,Važnost edukacije i zapošljavanja OSI”. Kao i promociju  lnfo-brošure. Okrugli sto je organizovan je na Ivanovim Koritima, u  Hotelu Mont-Rosa, 31. 08. 2015. godine. Na okruglom stolu su dodijeljene diplome polaznicima obuke Grafičkog dizajna, takođe je i predstavljena i Info-brošura na temu: ,,Važnost edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI”. Okrugli sto je bio osmišljen, ne samo kao promovisanje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji…

Read More