ODRŽAN TRENING – NABAVKE KOD EU-IPA PROJEKATA BIDF MREŽA

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening na temu „Nabavke kod EU-IPA projekata“, u Podgorici, 11.09.2015. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba s invaliditetom – članice BIDF Mreže. Trening je vodioPredrag Janković.

Ova aktivnost je dio regionalnog projekta Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, koji finansira Evropska komisija – EC Enlargement.

Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnost (BIDF), kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom, uspostavljene sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Projekat realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa: Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (CIL) – projektnim partnerom za Srbiju, Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore – projektnim partnerom za Crnu Goru i Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS) – projektnim partnerom za Makedoniju.

 

 

 

 

 

 

Related posts