PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom”, koji finansira Crveni krst Crne Gore. Mini projekat se realizuje u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza”, koji je podržan od strane Evropske Komisije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza, a realizuje se  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji,…

Read More

Počela realizacija projekta ,,Pravo na slobodan parking“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica realizuju projekat ,,Pravo na slobodan parking“ koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija. Opšti cilj projekta je: Ravnopravan pristup licima sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, kroz promociju i  doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i Odlukama o javnim parkiralištima donesenim od strane lokalnih samouprava Projekat ima za cilj davanja doprinosa većem poštovanju prava lica sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica…

Read More