PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore odobren je projekat “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom”, koji finansira Crveni krst Crne Gore. Mini projekat se realizuje u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid – 19 virusa i budućih kriza”, koji je podržan od strane Evropske Komisije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih i osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu tokom Covid-19 virusa i budućih kriza, a realizuje se  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu.

Cilj projekta “Psihosocijalna podrška za osobe s invaliditetom” je inkluzija lica sa invaliditetom, koja će trajno doprinijeti smanjenju diskriminacije, poštovanju prava kao i veću motivisanost i uključenost osoba sa inavliditetom u životnoj zajednici kroz obezbjeđivanje i omogućavanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim građanima. Predviđeno je da projekta traje 10 mjeseci.

Očekujemo da će ovaj projekat pružiti primjer pozitivne prakse ukazivanjem na poštovanje ljudskih prava, smanjenju diskriminacije i da će doprinijeti većem razumijevanju okruženja kada su u pitanju parava osoba sa invaliditetom.

Related posts