Počela realizacija projekta ,,Pravo na slobodan parking“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica realizuju projekat ,,Pravo na slobodan parking“ koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

Opšti cilj projekta je: Ravnopravan pristup licima sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, kroz promociju i  doprinos realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i Odlukama o javnim parkiralištima donesenim od strane lokalnih samouprava

Projekat ima za cilj davanja doprinosa većem poštovanju prava lica sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, kroz pružanje praktičnog i teorijskog znanja kao i utvrđivanje mehanizama za bolje i aktivnije djelovanje nadležnih službi u sprovođenju kaznene politike.

Predviđeno trajanje realizacije projekta je 6 mjeseci.

Related posts