Održana radionica “Menadžer ljudskih resursa”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, uspješno je održana petodnevna radionica “Menadžer ljudskih resursa” za zaposlene na projektu s ciljem osposobljavanja kod poslodavaca. Ovaj projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, a finansijski je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Radionicu je vodila mr Suzana Milović, socijalna radnica i psihoterapeutkinja. Tokom radionice, učesnici su se upoznali sa osnovama upravljanja ljudskim resursima, što je uključivalo i uvod u ključne koncepte i najbolje prakse u ovoj oblasti. Pored toga, akcenat je…

Read More

Radnom praksom do profesionalnog razvoja OSI: Posjeta Oki Air Broadcasting-u

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodimo ga u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, realizovali smo posjetu medijskoj kompaniji Oki Air Broadcasting. Oki Air Broadcasting obuhvata radio stanice Elmag, Mag, El i Arena, koje zajedno predstavljaju značajan dio medijske scene u Crnoj Gori. Posjeta je organizirana s ciljem upoznavanja naših zaposlenih lica sa invaliditetom s radom i poslovanjem medijskih kuća, kao i stjicanjem novih znanja i vještina koje će im…

Read More

“Posjeta poslodavcima – Podrška zapošljavanja OSI kroz posjetu RTCG”

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovali smo posjetu medijskoj kući RTCG. Cilj posjete bio je da se zaposleni sa invaliditetom koji su uključeni u projekat upoznaju sa radom medija i njihovom ulogom u promociji prava osoba sa invaliditetom (OSI) kao i mogućnostima zaposlenja. Tokom posjete, zaposleni su imali priliku da se sastanu sa VD direktorom RCG Vukom Perovićem, odgovornim urednikom RCG…

Read More

“Pristupačnost morskih destinacija: Monitoring plaža za OSI u Crnoj Gori”

U cilju unapređenja turističke ponude i povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI), planiran je monitoring plaža na crnogorskom primorju kako bi se evidentirale pristupačne plaže i utvrdilo poštovanje zakonskih regulativa. Ova inicijativa je aktivnost projekta “Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji sprovodimo u paetnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Cilj ovog monitoringa je osigurati da osobe sa invaliditetom imaju adekvatan pristup morskim destinacijama, te da se podaci o pristupačnosti plaža učine dostupnim široj javnosti. Prema Zakonu o…

Read More

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženje paraplegičara Podgorica predstavili su projektne aktivnosti i učestvovali u kulturnom programu podgoričkog proljećnog pazara

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica učestvovali su na podgoričkom proljećnom pazaru, koji je trajao od 7. do 21. maja. Naši predstavnici su posjetiocima pazara približili misiju i ciljeve NVO Saveza i Udruženja paraplegičara Podgorica, predstavljajući aktivnosti organizacija, kao i projekte na kojima radimo. Pored toga, dijeljen je promotivni materijal – flajer koji je izrađen u sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Svi zaposleni na pomenutom projektu bili su…

Read More

“Evaluacija pristupačnosti Nacionalnih parkova Crne Gore za OSI”

U okviru projekta “Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” sprovodimo monitoring Nacionalnih parkova Crne Gore s ciljem evidentiranja stanja pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Ovaj projekat, finansijski je podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica. Monitoring Nacionalnih parkova obuhvata detaljnu procjenu pristupačnosti ključnih područja unutar parkova, uključujući prilaze, staze, sanitarne čvorove, informacione tačke i druge relevantne sadržaje. Do sada smo obišli Nacionalne parkove Durmitor, Prokletije i Skadarsko jezero, gdje smo prikupljali podatke o trenutnom stanju pristupačnosti. Na osnovu prikupljenih…

Read More

Fokus grupa o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom

U četvrtak, 22. aprila 2024. godine, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je uspješnu fokus grupu na temu “Oblici diskriminacije i OSI”. Pod vođstvom mentorke dr Jelene Zvizdojević, učesnici fokus grupe, koji su osobe sa invaliditetom, razmatrali su oblike diskriminacije u pristupu pravdi i svakodnevnom životu uopšte. Diskusija je bila fokusirana na iskustva u pravosudnom sistemu, ocjenu postojećih mehanizama za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije, kao i identifikaciju prepreka u pristupu pravdi, kao i razlozima neprijavljivanja diskriminacije. Učesnici su aktivno učestvovali, dijeleći svoja iskustva i dajući važne sugestije za…

Read More

Održana radionica o socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovana je petodnevna radionica posvećena socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova. Glavni cilj ove radionice bio je osnažiti učesnike sa znanjem i alatima potrebnim za uspješno vođenje poslovanja, kako bi se poboljšala zapošljivost i podstaklo preduzetništvo među licima sa invaliditetom, predstaviti im mogućnosti tržišta rada i zapošljavanja u cilju motivisanja, pružanja podrške, podsticanja razvoja ideja u…

Read More

Upoznavanje sa nevladinim sektorom: “Projektni tim i zaposleni u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, projektni tim i zaposleni na projektu iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”. Ova posjeta nevladinom sektoru predstavlja važan korak ka ostvarenju projektnog cilja – smanjenju diskriminacije u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj posjete bio je da zaposleni u okviru projekta steknu dublje razumijevanje rada nevladinih organizacija, upoznaju se sa spektrom poslova, usluga, podrške koje organizacije sprovode i nude…

Read More

“Monitoring pristupačnosti kulturnih objekata na sjeveru Crne Gore: Povećanje uključenosti OSI kroz poboljšanje turističke ponude”

U okviru projekta “Povećanjem standarda tuističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije prostornog planirana i urbanizma, sprovodimo aktivnost monitoring kulturnih objekata na sjeveru Crne Gore sa ciljem evidentiranja stanja pristupačnosti. Namjera ovog monitoringa je utvrditi u kojoj mjeri su ovi objekti pristupačni za kretanje osoba sa invaliditetom, te da li ispunjavaju zakonske propise iz oblasti pristupačnosti. Monitoring se sprovodi detaljno, obuhvatajući sve relevantne aspekte pristupačnosti kao što su prilazi objektima, unutrašnje kretanje, dostupnost sanitarnih čvorova i drugih sadržaja. Prikupljeni podaci će biti analizirani kako…

Read More