Održana radionica “Menadžer ljudskih resursa”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, uspješno je održana petodnevna radionica “Menadžer ljudskih resursa” za zaposlene na projektu s ciljem osposobljavanja kod poslodavaca. Ovaj projekat sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, a finansijski je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Radionicu je vodila mr Suzana Milović, socijalna radnica i psihoterapeutkinja.

Tokom radionice, učesnici su se upoznali sa osnovama upravljanja ljudskim resursima, što je uključivalo i uvod u ključne koncepte i najbolje prakse u ovoj oblasti. Pored toga, akcenat je stavljen na razvoj komunikacionih vještina, što je pomoglo učesnicima da efikasnije komuniciraju sa svojim timovima i kolegama. Tema motivacije i vođenja tima bila je posebno važna, jer je polaznicima pružila alate i tehnike za povećanje motivacije i efikasnosti njihovih timova.

Jedan od ključnih aspekata radionice bio je razvoj liderstva i timskog duha, gde su učesnici učili kako da izgrade i održe snažne i kohezivne timove. Takođe, posebna pažnja je posvećena rješavanju konflikata i radnoj etici, pružajući učesnicima strategije za konstruktivno rješavanje nesuglasica i održavanje visokih standarda etičkog ponašanja na radnom mjestu.

Povratne informacije učesnika bile su izuzetno pozitivne, ističući korisnost radionice i praktičnu primjenu stečenih znanja. Mnogi su naglasili važnost ovakvih edukativnih događaja i potrebu za njihovim češćim organizovanjem kako bi se kontinuirano unapređivale inkluzivne prakse u radnom okruženju.

Related posts