“Promovisanje mogućnosti zapošljavanja: Posjeta Dnevnom centru za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”

Projektni tim Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, zajedno sa osobama sa invaliditetom – polaznicima obuka posjetili su JU “Dnevni centar za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”. Ova posjeta institucijama predstavlja jednu od ključnih aktivnosti našeg projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Naš projektni tim je imao priliku da predstavi aktivnosti i cilj projekta predstavnicima Dnevnog centra kroz razgovor, kao i kroz promotivni materijal…

Read More

Obuke i zapošljavanje: Projekat za smanjenje diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja

U cilju smanjenja diskriminacije u zapošljavanju osoba sa invaliditetom na području Glavnog grada Podgorice i Opštine Zeta, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore sprovodi projekat pod nazivom “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja.” Projekat je podržan finansijski od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Više možete pročitati ovdje

Read More

Promocija projekta “Povećanje standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” putem promotivnog materijala

U cilju veće promocije projekta “Povećanje standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI”, koji sprovodi Savez u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica,koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, izrađen je promotivni materijal koji uključuje 100 setova fascikli, blokova i hemijskih olovaka. Ovi setovi će biti deljeni na sastancima i događajima kako u sklopu projekta, tako i van projektnih aktivnosti. Ovaj promotivni materijal ima za cilj da podigne svest o značaju poboljšanja standarda turističkih usluga i veće uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI) u sve segmente društva. Pored…

Read More

Obuka za Projekt menadžera – Razvoj vještina za uspješno vođenje i pisanje projekata

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji sprovodimo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, koji je finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sprovodimo obuku za Projekt menadžera koja traje dva mjeseca. Učesnici obuke su lica sa invaliditetom, koji će imati priliku da steknu znanja i ključne vještine vođenja i pisanja projekata. Aktivnosti Obuke: Obuka obuhvata širok spektar aktivnosti, fokusirajući se na praktične vještine potrebne za uspješno upravljanje projektima. Polaznici učestvuju u: Metode pisanja projekta: Polaznici prolaze kroz: Obuku vodi iskusni predavač,…

Read More

“Pružamo pravnu podršku: Besplatne pravne usluge za lica sa invaliditetom”

U okviru projekta “Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvalitetnijeg života OSI” koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, pružamo besplatne pravne usluge za lica sa invaliditetom. Rad pravne kancelarije posvećen je pružanju pravnih usluga, podrške, rješenja i informisanju lica sa invaliditetom o njihovim pravima, kako bi im omogućili veće ostvarivanje prava i unapređenje kvaliteta života. Cilj nam je omogućiti pristup pravdi svim članovima naše zajednice, posebno onima koji se suočavaju sa izazovima, preprekama i diskriminacijom. Besplatne pravne usluge koje pružamo obuhvataju širok…

Read More

“Put ka znanju, ključ za zapošlenje: Obuka Administrator baze podataka”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica uspešno realizuje obuku za Administratora baze podataka u trajanju od dva mjeeca. Ova aktivnost je dio projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji je finansiran od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Učesnici obuke su nezaposlena lica sa invaliditetom, kojima će se kroz obuke pružiti prilika da steknu dublje razumevanje radnih zadataka koje obavlja administrator baze podataka, kao i praktično iskustvo u radu sa specifičnim programima, kreiranju tabela i drugim relevantnim vještinama. Obuka je…

Read More

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore realizacije projekt „Saobraćaj i OSI “

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekt „Saobraćaj i OSI “ koji je finansijski podržan od Ministarstva kapitalnih investicija. Projekatom se želi doprinijeti ravnopravan pristup lica sa invaliidtetom u oblasti saobraćaja i doprinos prioriteta utvrđenih  Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima , Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju. Odluka o auto-taxi prevozu donesenim od strane lokalnih samouprava. Projekat teži da doprinese uspostavljanju bolje saradnje  između javnih ustanova i organizacija civilnog društva,…

Read More