“Pružamo pravnu podršku: Besplatne pravne usluge za lica sa invaliditetom”

U okviru projekta “Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvalitetnijeg života OSI” koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, pružamo besplatne pravne usluge za lica sa invaliditetom.

Rad pravne kancelarije posvećen je pružanju pravnih usluga, podrške, rješenja i informisanju lica sa invaliditetom o njihovim pravima, kako bi im omogućili veće ostvarivanje prava i unapređenje kvaliteta života. Cilj nam je omogućiti pristup pravdi svim članovima naše zajednice, posebno onima koji se suočavaju sa izazovima, preprekama i diskriminacijom.

Besplatne pravne usluge koje pružamo obuhvataju širok spektar pitanja, uključujući prava lica sa invaliditetom, pružanje informacija o zakonskoj regulativi i sve ostale aspekte koji mogu uticati na svakodnevni život osoba sa invaliditetom, uključujući pristup objektima, javnim prevozom i drugim pitanjima koja utiču na slobodu kretanja.

U sklopu pravne kancelarije pružamo individualne konsultacije gde članovi mogu direktno razgovarati sa našim pravnikom o svojim specifičnim situacijama i dobiti odgovarajuće pravne savete.

Ove usluge su besplatne za lica sa invaliditetom, a naša kancelarija je tu da pruži podršku i osigura da svako lice sa invaliditetom ima pristup pravdi i ostvaruje svoja prava u skladu sa zakonskom regulativom.

Related posts