“Put ka znanju, ključ za zapošlenje: Obuka Administrator baze podataka”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica uspešno realizuje obuku za Administratora baze podataka u trajanju od dva mjeeca. Ova aktivnost je dio projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji je finansiran od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Učesnici obuke su nezaposlena lica sa invaliditetom, kojima će se kroz obuke pružiti prilika da steknu dublje razumevanje radnih zadataka koje obavlja administrator baze podataka, kao i praktično iskustvo u radu sa specifičnim programima, kreiranju tabela i drugim relevantnim vještinama.

Obuka je vođena od strane iskusnog predavača, profesora Himza Rovčanina. Sa dugogodišnjim predavačkim i profesorskim iskustvom u oblasti programiranja, informatike i vođenja treninga, profesor Rovčanin je ključna figura u prenošenju znanja i vještina polaznicima. Njegova posvećenost i stručnost su doprinijeli kvalitetu obuke i omogućili polaznicima da steknu relevantna znanja koja će im biti od velike koristi u budućem profesionalnom radu i zaposlenju.

Tokom obuke, polaznici imaju priliku da se upuste u duboko razumijevanje osnovnih i naprednih principa administracije baza podataka. Osim teorijskog predavanja, fokus je stavljen i na praktičnim vježbama kako bi polaznici stekli konkretno iskustvo u radu sa alatima i softverima specifičnim za ovu oblast. Kreiranje tabela, upravljanje podacima, održavanje i optimizacija baza podataka samo su neki od ključnih aspekata obuke.

Ova obuka ne samo da pruža podršku zapošljavanju nezaposlenih lica sa invaliditetom već i doprinosi inkluzivnosti i jednakim šansama u oblasti informacionih tehnologija.

S nestrpljenjem očekujemo buduće projektne aktitnosti i inicijative usmjerene ka obuci i podršci nezaposlenim licima sa invaliditetom sve u cilju smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja.

Related posts