“Pristupačnost morskih destinacija: Monitoring plaža za OSI u Crnoj Gori”

U cilju unapređenja turističke ponude i povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI), planiran je monitoring plaža na crnogorskom primorju kako bi se evidentirale pristupačne plaže i utvrdilo poštovanje zakonskih regulativa. Ova inicijativa je aktivnost projekta “Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji sprovodimo u paetnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Cilj ovog monitoringa je osigurati da osobe sa invaliditetom imaju adekvatan pristup morskim destinacijama, te da se podaci o pristupačnosti plaža učine dostupnim široj javnosti.

Prema Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu Crne Gore, svaka opština na primorju je u obavezi da obezbijedi najmanje jednu pristupačnu plažu za osobe sa invaliditetom. Ovaj zakon ima za cilj promovisanje jednakih mogućnosti za sve turiste, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti.

Monitoring će obuhvatiti pregled ključnih aspekata pristupačnosti plaža, uključujući prilaze, staze, sanitarne čvorove, kao i dodatne sadržaje prilagođene osobama sa invaliditetom. Prikupljeni podaci će biti analizirani i uključeni u sveobuhvatan izvještaj o stanju pristupačnosti plaža, koji će služiti kao osnova za dalja unapređenja i prilagođavanja.

Rezultati monitoringa će biti prikazani na interaktivnoj Google mapi koja će biti dostupna na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao i Udruženja paraplegičara Podgorica. Ova mapa će omogućiti jednostavan pristup informacijama o pristupačnim plažama, čime će se povećati informisanost i dostupnost morskih destinacija za osobe sa invaliditetom.

Kroz ovu inicijativu, nadamo se da ćemo značajno doprinijeti većoj uključenosti osoba sa invaliditetom u turističke aktivnosti na crnogorskom primorju, te unaprijediti ukupni kvalitet turističkih usluga u Crnoj Gori.

Related posts