TRENING BIDF MREŽE – Status i finasiranje organizacija osoba sa invaliditetom

Podgorica, 16. i 17.07.2018. Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening – „Status i finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom“ za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom. Ovaj događaj je jedna od aktivnosti regionalnog projekta „Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti“ (BIDF MREŽA), koji finansira Evropska unija. Treningu su prisustvovali predstavnici: Saveza gluvih i nagluvih Crne Gore, Saveza slijepih Crne Gore i Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, NARDOS-a i NVO ,,Staze”, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom iz Nikšića, MERSP-a, Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom…

Read More