TRENING BIDF MREŽE – Status i finasiranje organizacija osoba sa invaliditetom

Podgorica, 16. i 17.07.2018.

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je organizovao trening – „Status i finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom“ za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovaj događaj je jedna od aktivnosti regionalnog projekta „Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti“ (BIDF MREŽA), koji finansira Evropska unija.

Treningu su prisustvovali predstavnici: Saveza gluvih i nagluvih Crne Gore, Saveza slijepih Crne Gore i Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, NARDOS-a i NVO ,,Staze”, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom iz Nikšića, MERSP-a, Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore, Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i udruženja paraplegičara iz: Podgorice, Cetinja, Bijelog Polja, Rožja i Bara.

Na događaju se diskutovalo o sljedećim temama: – status i finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI): pravni okvir i stanje u praksi; – predstavljanje zakonskih rješenja koja se odnose na status i finansiranje OOSI u pojedinim zemljama regiona i u zemljama članicama Evropske unije; – uslovi za sticanje statusa OOSI kao organizacija od posebnog društvenog značaja – kriterijumi za dobijanje statusa); – uslovi za sticanje statusa nacionalnih OOSI – kriterijumi za dobijanje statusa i – način finansiranja OOSI.

Related posts