O SAVEZU

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) je nevladina humanitarna organizacija koja djeluje na nacionalnom nivou, sa sjedištem u Podgorici.

Savez je prvobitno osnovan kao Udruženje paraplegičara Crne Gore, 21.11.1997. godine, radi okupljanja osoba sa paraplegijom i drugih osoba sa tjelesnim invaliditetom u cilju njihove pune afirmacije i integracije u društvo.
Savez ima trinaest registrovanih članica: UP Ulcinj, UP Bar, UP Budva, UP Kotor, UPCG Herceg Novi, UP Podgorice, UP Cetinje, UP Danilovgrad, UP Nikšić, UPCG Rožaje, UPCG Berane, UP Bijelo Polje i Mojkovac, UP Pljevlja.

Vizija Saveza je: Jednako pravo na različitost za sve, bez predrasuda!
Misija Saveza je: Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima, kroz poboljšanje njihovog socio-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integraciju u društvene tokove.

Organizacija je realizovala veliki broj projekata, podržanih uglavnom od stranih donatora. Oblasti u kojima smo aktivni su: ljudska prava, jačanje civilnog društva, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje lica s invaliditetom, pristupačnost, kultura, sport.