Fokus grupa o pristupu pravdi za osobe sa invaliditetom

U četvrtak, 22. aprila 2024. godine, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je uspješnu fokus grupu na temu “Oblici diskriminacije i OSI”. Pod vođstvom mentorke dr Jelene Zvizdojević, učesnici fokus grupe, koji su osobe sa invaliditetom, razmatrali su oblike diskriminacije u pristupu pravdi i svakodnevnom životu uopšte. Diskusija je bila fokusirana na iskustva u pravosudnom sistemu, ocjenu postojećih mehanizama za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije, kao i identifikaciju prepreka u pristupu pravdi, kao i razlozima neprijavljivanja diskriminacije. Učesnici su aktivno učestvovali, dijeleći svoja iskustva i dajući važne sugestije za…

Read More

Održana radionica o socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova

U sklopu projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore a sprovodi se u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica, organizovana je petodnevna radionica posvećena socijalnom preduzetništvu i pisanju biznis planova. Glavni cilj ove radionice bio je osnažiti učesnike sa znanjem i alatima potrebnim za uspješno vođenje poslovanja, kako bi se poboljšala zapošljivost i podstaklo preduzetništvo među licima sa invaliditetom, predstaviti im mogućnosti tržišta rada i zapošljavanja u cilju motivisanja, pružanja podrške, podsticanja razvoja ideja u…

Read More

Upoznavanje sa nevladinim sektorom: “Projektni tim i zaposleni u Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”

U okviru projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, projektni tim i zaposleni na projektu iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, posjetili su NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”. Ova posjeta nevladinom sektoru predstavlja važan korak ka ostvarenju projektnog cilja – smanjenju diskriminacije u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj posjete bio je da zaposleni u okviru projekta steknu dublje razumijevanje rada nevladinih organizacija, upoznaju se sa spektrom poslova, usluga, podrške koje organizacije sprovode i nude…

Read More

“Monitoring pristupačnosti kulturnih objekata na sjeveru Crne Gore: Povećanje uključenosti OSI kroz poboljšanje turističke ponude”

U okviru projekta “Povećanjem standarda tuističkih usluga do veće uključenosti OSI” koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije prostornog planirana i urbanizma, sprovodimo aktivnost monitoring kulturnih objekata na sjeveru Crne Gore sa ciljem evidentiranja stanja pristupačnosti. Namjera ovog monitoringa je utvrditi u kojoj mjeri su ovi objekti pristupačni za kretanje osoba sa invaliditetom, te da li ispunjavaju zakonske propise iz oblasti pristupačnosti. Monitoring se sprovodi detaljno, obuhvatajući sve relevantne aspekte pristupačnosti kao što su prilazi objektima, unutrašnje kretanje, dostupnost sanitarnih čvorova i drugih sadržaja. Prikupljeni podaci će biti analizirani kako…

Read More

Posjeta poslodavcu u NVO sektoru – NVO Ekvivalent: “Izazovi i mogućnosti za osobe s invaliditetom”

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica sa zaposlenim licima sa invaliidtetom na projektu “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, posjetili su poslodavca iz NVO sektora, NVO “Ekvivalent”, organizaciju koja zastupa prava lica sa invaliditetom. Posjeta je bila izuzetno inspirativna i informativna, omogućavajući nam da uvidimo širinu angažmana i poslovanja organizacije NVO “Ekvivalent” i njihove napore u borbi za prava osoba s invaliditetom, unapređenje položaja lica sa invaliditetom i njihovu inkluzivnost. Ovaj susret bio je…

Read More