Posjeta poslodavcu u NVO sektoru – NVO Ekvivalent: “Izazovi i mogućnosti za osobe s invaliditetom”

Predstavnici Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica sa zaposlenim licima sa invaliidtetom na projektu “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja” koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, posjetili su poslodavca iz NVO sektora, NVO “Ekvivalent”, organizaciju koja zastupa prava lica sa invaliditetom.

Posjeta je bila izuzetno inspirativna i informativna, omogućavajući nam da uvidimo širinu angažmana i poslovanja organizacije NVO “Ekvivalent” i njihove napore u borbi za prava osoba s invaliditetom, unapređenje položaja lica sa invaliditetom i njihovu inkluzivnost.

Ovaj susret bio je važan korak ka jačanju saradnje i razmjeni resursa u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom u našoj zajednici. Zaposlena lica sa invaliditetom iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, u razgovoru sa direktoricom Svetlanom Cicvarić i PR menadžerkom Anđelom Miličić, razmijenili su iskustva o radu i zapošljavanju, kao i iskustvima sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava u svakodnevnom životu.

Direktorka Svetlana Cicvarić istakla je važnost kontinuirane podrške i edukacije javnosti o pravima osoba s invaliditetom, naglašavajući da je inkluzija ključni element izgradnje pravednijeg i tolerantnijeg društva. PR menadžerka Anđela Miličić je istakla važnost promocije uspješnih priča o zapošljavanju osoba s invaliditetom kako bi se prevazišle predrasude i podigla svijest o njihovim sposobnostima.

Tokom razgovora predstavnici NVO “Ekvivalent” predstavili su projekte i inicijative koje su pokrenuli u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom. Istaknuli su i potrebu za jačanjem partnerstava između NVO sektora, privatnog sektora i javnih institucija radi stvaranja inkluzivnog okruženja koje omogućava ravnopravno učešće svih građana.

Zahvaljujemo se predstavnicima NVO “Ekvivalent” na gostoprimstvu i nadamo se nastavku uspješne buduće saradnje koja će donijeti još više pozitivnih promjena iz oblasti prava lica sa invaliditetom.

Related posts