“Promovisanje mogućnosti zapošljavanja: Posjeta Dnevnom centru za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”

Projektni tim Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, zajedno sa osobama sa invaliditetom – polaznicima obuka posjetili su JU “Dnevni centar za boravak djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Golubovci”. Ova posjeta institucijama predstavlja jednu od ključnih aktivnosti našeg projekta “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”, koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Naš projektni tim je imao priliku da predstavi aktivnosti i cilj projekta predstavnicima Dnevnog centra kroz razgovor, kao i kroz promotivni materijal poput flajera “Radnom praksom lica sa invaliditetom do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja”.

Tokom posjete, naši polaznici obuka su u razgovoru sa direktoricom Dnevnog centra, gospođom Sandrom Popović, imali priliku da se upoznaju sa svakodnevnim radnim aktivnostima i zaduženjima zaposlenih.

Jedna od korisnih informacija koju su polaznici dobili jeste lista radnih mjesta na kojima mogu konkurisati u ovakvoj ustanovi. Osim administrativnih poslova za koje je potrebno srednje stručno obrazovanje, najzastupljenije struke u Dnevnom centru su iz oblasti socijalnog rada, ali takođe su traženi i edukatori, radnici u zdravstvu, psiholozi, defektolozi, fizioterapeuti, kao i osobe sa iskustvom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ova saznanja pružaju našim polaznicima bolji uvid u mogućnosti zapošljavanja u ovom sektoru.

Ova posjeta nije samo pružila uvid u svakodnevne aktivnosti i funkcionisanje Dnevnog centra, već je takođe poslužila kao katalizator za jačanje veza između različitih sektora u zajednici. S obzirom na interakciju sa lokalnim institucijama i nevladinim sektorom tokom posjete, otvorena su vrata za nastavak buduće saradnje i zajedničke napore ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici.

Related posts