Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture i medija “Monitoring kulturnih objekata na teritoriji Crne Gore

Dana 02. februara 2024. godine, u prostorijama Ministarstva kulture i medija održan je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, povodom realizacije projekta „Povećanjem standarda turističkih usluga do veće uključenosti OSI“ koji je finansijski podržan od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizna za 2023. godinu, koji realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica.

Glavni cilj projekta je poboljšanje turističke ponude licima sa invaliditetom u vidu stvaranja uslova za odvijanje zdravstvenog, kongresnog i drugih vidova turizma, kao i promocija pristupačnih objekata i javnih površina kroz poštovanje prava na informisanost i slobodno kretanje.

Kao jedna od aktivnosti koja se izdvaja u realizaciji projekta je monitoring ustanova kulture i kulturnih dobara na području Crne Gore, posmatrano iz ugla pristupačnosti za lica sa invaliditetom.

Podaci dobijeni ovom analizom doprinijeće da lica sa invaliditetom posredstvom interaktivne googl mape, koja se nalazi na sajtu Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma i Udruženja paraplegičara Podgorica, jednostavnom pretragom dobiju informaciju o nivou pristupačnosti i elemenata pristupačnosti za lica sa invaliditetom kao i ustanove u kojima se nalaze kulturna dobra, kao i u kojoj mjeri se mogu posjetiti.

Tim povodom, sastanku je ispred Ministarstva kulture i medija prisustvovala g-đa Aleksandra Popović, načelnica u Direktoratu za kulturno umjetničko stvaralaštvo, odnosno Milijana Ćirković predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Dejan Bašanović generalni sekretar Uduženja paraplegičara Podgorica.

Istovremeno izvršen je monitoring Ministarstva kulture i medija, u kojoj je utvrđen visok nivo pristupačnosti institucije za kretanje lica sa invaliditetom i poštovanje njihovih ljudskih prava.

Ovom prilikom pokazano je veliko interesovanje, otvorenost i spremnost Ministarstva za dalju saradnju i stvaranje uslova za pristup osoba sa invaliditetom ustanovama kulture i kulturnih sadržaja, odnosno njihovo uključivanje u oblast kulture, te stim u vezi će Ministarstvo kulture i medija informisati ustanove kulture iz svoje nadležnosti o projektu Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i Udruženja paraplegičara Podgorica, i najaviti njihovu posjetu i monitoring u pogledu elemenata pristupačnosti za lica sa invaliditetom.

Related posts