VAŽNOST EDUKACIJE I PROMOVISANJA ZAPOŠLJAVANJA OSI – okrugli sto

Udruženje paraplegičara Cetinje, u sklopu projekta ,,Kreativnošću do posla”, podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, organizovalo je centralnu aktivnost –održavanje okruglog stola na temu: ,,Važnost edukacije i zapošljavanja OSI”. Kao i promociju  lnfo-brošure.
Okrugli sto je organizovan je na Ivanovim Koritima, u  Hotelu Mont-Rosa, 31. 08. 2015. godine. Na okruglom stolu su dodijeljene diplome polaznicima obuke Grafičkog dizajna, takođe je i predstavljena i Info-brošura na temu: ,,Važnost edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI”.
Okrugli sto je bio osmišljen, ne samo kao promovisanje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i postignućima naših članova,  već kao i  jednodnevni izlet uz druženje i muziku naših  članova sa prijateljima našeg Udruženja, u ugodnom ambijentu Ivanovih korita i Hotela Monte-Rosa, koji je prilagođen licima sa invaliditetom.

Related posts